Op de Basisschool van HIP begrijpen we dat het belangrijk is om te spelen en vriendschappen te sluiten. Wij willen dat de school een veilige plek voor kinderen is, waar leren een avontuur is en waar ze fouten mogen maken, omdat dat nu eenmaal bij leren en opgroeien hoort. Een school waar een kind kind mag zijn.

Wij weten uit eigen ervaringen dat ieder kind anders is. En geloven dat ieder kind een talent of passie heeft, daar gaan wij samen met het kind naar op zoek. Spelenderwijs kan veel geleerd worden. Op onze basisschool geloven wij dat kinderen van jongs af aan geprikkeld en gestimuleerd moeten worden om te leren. En dat de manier waarop het beste geleerd kan worden, niet voor alle kinderen hetzelfde is.

Op de Basisschool van HIP dagen wij de kinderen uit om het beste uit zichzelf te halen. Door een mix van ‘moeten’ en ‘mogen’ voelen de kinderen zich betrokken en leren ze al jong verantwoordelijkheid te nemen.

Wij weten dat kinderen het beste tot hun recht komen in kleine groepen, waar aandacht is voor ieder kind. Hierdoor halen kinderen het beste uit zichzelf en gaan met plezier naar school. Dat vinden wij belangrijk.

Een dag op de Basisschool van HIP bestaat uit vakken die de leerlingen ‘moeten’ leren zoals rekenen, taal, begrijpend lezen, geschiedenis, natuur en spelling. Maar ook uit vakken die vooral toegepast moeten gaan worden. Door een individueel leerplan op te stellen voor alle leerlingen wordt er ingegaan op de specifieke leerbehoefte van elke leerling. Daarnaast krijgen onze leerlingen in kleine groepjes en/of individueel instructie. Hierdoor kan elke leerling dus echt op zijn/haar eigen tempo en niveau leren. Dus niet lang wachten als je de instructie en/of stof al begrijpt, maar vooral dan lekker aan de slag gaan.

Met de leerkracht maakt de leerling afspraken wat hij/zij mag gaan doen als er hard gewerkt is. Niet alleen maar verdiepende stof, maar vooral ook de verrijking en de verbreding opzoeken. In projectvorm door bijv. een thema (passend bij de interesse) uitwerken. Of een bepaald vak waar interesse in is.

Voor heel veel verschillende leerlingen is dit een mooi onderwijsconcept, uit ervaring weten wij dat ook o.a. hoogbegaafde leerlingen hier veel baat bij hebben. De leerlingen uit de verschillende leerjaren zitten bij elkaar in een groep, je kan werken op je eigen niveau (dus ook stof uit hogere leerjaren) en we hebben een persoonlijk verrijkings-/verbredingsaanbod.

We leren kinderen leren.

Maar ook plannen, kritisch naar zichzelf kijken en feedback ontvangen en geven. Met een mix van ‘moeten’ en ‘mogen’ dagen we kinderen uit om het beste uit zichzelf te halen. Voor elke leerling wordt er een weektaak, samen met de juf, opgesteld. Hierin geven de leerlingen aan wat ze gaan leren/doen, hoe ze het gaan doen en natuurlijk ook hoe het is gegaan. Daarnaast wordt er ook gekeken naar ‘wat’ ze nog willen leren.

Informatie aanvragen
030 303 66 08
Open chat
Stel hier je vraag