VISIE BASISSCHOOL VAN HIP

Het leerproces wint aan kwaliteit als de leerling samen met de leerkracht zijn doelen kan bepalen en daar telkens op leert bij te sturen. Dit wordt vastgelegd in een persoonlijk portfolio. De groei van elke leerling wordt gestimuleerd door de positieve feedback, regelmatige evaluaties en coaching in de klas. Op deze manier stimuleren wij onze leerlingen om telkens de lat iets hoger voor zichzelf te leggen.

We zijn er sterk van overtuigd dat je in de maatschappij van vandaag en morgen niet in je eentje aan de slag kunt. We zien samenwerken als één van de belangrijkste vaardigheden die we onze leerlingen kunnen leren op school. Door jaar- en niveau-overschrijdend te werken, ontstaat er een mooie diversiteit in de groep, wat de samenwerking verrijkt. De verschillen tussen leerlingen mogen er zijn en hebben een meerwaarde. Leren van elkaar is daar onlosmakelijk mee verbonden. Hierdoor kan iedereen zijn talenten ontdekken en zich optimaal ontwikkelen.

Op een zinvolle manier leren gaat het best in kleine groepen van diverse niveaus en in een levensechte context. We werken daarbij vakdoorbrekend door in de middagen projectmatig/thema onderwijs aan te bieden. 

Op die manier kunnen we op een gestructureerde wijze resultaat en groei bereiken. Hierdoor kunnen leerlingen een passende studiekeuze maken vanuit eigen sterktes, interesses en ambities.

Ons uitgangspunt is dat alle leerlingen een eigen leerbehoefte hebben, waar aandacht voor moet zijn en hulp voor aangeboden moet worden. 

ONDERWIJSKUNDIGE VISIE EN BELEID

Onze missie, visie en waarden zijn de kapstok waaraan we ons handelen telkens weer toetsen. Zij geven richting aan onze onderwijsinstelling. Onze missie moet zichtbaar zijn, voelbaar zijn, weerklinken in ons onderwijs en in onze wijze van werken.

WAAR STAAT DE BASISSCHOOL VAN HIP VOOR?

  • spelenderwijs en thematisch onderwijs
  • een persoonlijk portfolio voor elke leerling
  • gebruik van erkende leermethoden (boek en digitaal)
  • kleine groepen
  • begeleiding op maat en coaching in de klas
  • doel- en resultaatgericht onderwijs

Op de Basisschool van HIP werken we niet in jaargroepen, want een leerling die uitstekend kan rekenen kan en mag rekenen op zijn/haar eigen niveau. Een leerling die hoogbegaafd is kan compact en versneld door de lesstof gaan. Een leerling die een vak nog niet zo makkelijk vindt kan op zijn eigen tempo door de stof. Voor elke leerling wordt gekeken op welke wijze de leerling het liefste leert.
Met deze voorkeuren wordt rekening gehouden bij het leerproces.

Informatie aanvragen
030 303 66 08
Open chat
Stel hier je vraag