Particulier basisonderwijs

Onbezorgd en vrij kunnen leren en groeien. Op de (basis-) school van HIP gunnen we dat ieder kind. Zelfs wanneer faalangst in de weg lijkt te staan. 
Aanvullend op ons reguliere lesprogramma is het mogelijk om bij een van onze specialisten een intensieve faalangsttraining te volgen.

Gepersonaliseerd onderwijs wordt anders georganiseerd dan klassikaal onderwijs. Voordelen van het personaliseren zijn groot. Iedere leerling krijgt per schoolvak op zijn eigen niveau instructie. Versnellen kan gemakkelijk. Dat betekent dat rekenen groep 6 leerstof kan worden aangeboden, en voor taal bijvoorbeeld al groep 8 leerdoelen. Het cognitieve niveau is geen enkele belemmering meer. Mede daarom is gepersonaliseerd onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen een passend concept. Er wordt rekening gehouden met de leervoorkeur van iedere leerling. Leren wordt weer leuk!

Een vroege leerling? Nog net niet helemaal door de leerstof van de basisschool heen? Nog niet toe aan de middelbare school?

Blijven zitten kan niet op de basisschool van HIP. Je mag gewoon door naar groep 9! In dit schooljaar krijg je helemaal gepersonaliseerd de leerstof aangeboden die je nodig hebt. We leren je nog beter plannen en werken samen aan vaardigheden die handig zijn voor de grote stap naar de middelbare school. Ben je al toe aan een of meerdere vakken op de middelbare school? Ook dat behoort tot de mogelijkheden, want wij werken nauw samen met de middelbare school van HIP.

Dyslexie is een leesprobleem en dat kan het leerproces belemmeren. Op de basisschool van HIP denken we in kansen en oplossingen. HIP Diagnostiek en Advies helpt onze leerkrachten om aanpassingen te doen in het aanbieden van leerstof aan leerlingen met dyslexie. 

Weet je nog niet zeker of je dyslexie hebt? Dan kun je dat laten testen bij HIP Diagnostiek en Advies. Onze orthopedagogen werken in hetzelfde gebouw, dus dat kan gewoon onder schooltijd.

Om tot ontwikkeling te komen is het van groot belang dat ouders, leerlingen en school goed met elkaar samenwerken. Om elkaar te versterken en elkaar aan te vullen.

Elke ochtend kunnen ouders van 8.30 uur tot 8:45 uur binnen komen lopen. Binnenlopen om even een kijkje te nemen in de groep of even bij te praten met de juf.

Communicatie tussen ouders en leerkrachten is mogelijk middels Parro.

Om de leerlingen goed in beeld te hebben en houden, hebben wij 4x per jaar een leerlingbespreking. In dit overleg, tussen juf en orthopedagoog, worden alle leerlingen besproken op sociaal emotioneel gebied en ook qua schoolresultaten. Natuurlijk worden ouders geïnformeerd als er bijzonderheden zijn.

In de jaarplanning, deze volgt later, zijn ook minimaal 4 oudergesprekken opgenomen. Deze ouder gesprekken zijn met ouder, leerling en juf. Ter voorbereiding op dit gesprek vult een ieder vanuit zijn/haar optiek een vragenlijst in. In deze vragenlijst zijn opgenomen vragen als: Met wie speel je graag? Wat vind je moeilijk op school? Welke hulp heb je nodig van de juf? Wat vind je leuk op school? Door dit soort vragen te beantwoorden en te bespreken krijgt iedereen een compleet beeld.

Schooltijden

Schooltijden zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 14.15 uur. Op woensdag zijn onze leerlingen om 12.30 uur uit.

Pauze

De leerlingen nemen zelf fruit en lunch mee.

Vakanties

De Basisschool van HIP volgt de reguliere vakantieplanning van regio Midden. Daarnaast heeft elke leerling de mogelijkheid om jaarlijks maximaal 5 extra vrije dagen op te nemen. Op een zelf gekozen moment, natuurlijk wel in overleg met de docent.

Om echt te leren, leren hebben hoogbegaafden, net als andere leerlingen, een onderwijsaanbod nodig dat qua inhoud en niveau in de zone van naaste ontwikkeling ligt. Dat wil zeggen dat het schoolwerk niet te makkelijk of te moeilijk is, maar dat zij het zichzelf met de juiste hulp en begeleiding wèl eigen kunnen maken.

De basisschool van HIP wil alle leerlingen de ruimte bieden voor een optimale ontwikkeling en heeft hier, dankzij de kleinschaligheid en de persoonlijke aanpak, de mogelijkheden voor.

Leerlingen volgen een individueel leerprogramma, afgestemd op hun behoeften en voorkeuren, waardoor er veel flexibiliteit mogelijk is in het curriculum. Hoogbegaafden kunnen makkelijker en sneller door de verplichte leerstof heen werken en blijft er zo tijd over voor verdieping en verrijking.

Om 8.30 uur zijn ouders en leerlingen welkom op school. De leerlingen kunnen dan rustig ‘aarden’ voordat de lesdag begint. De ouders kunnen onder genot van een kopje koffie of thee even rustig bijpraten met de juf.

De dag begint met een dagopening om 8:45 uur. De echte lesdag start om 9 uur. In de ochtenden wordt er hard gewerkt aan de reguliere inhoudelijke vakken als rekenen, spelling, begrijpend lezen, taal en Engels.

De juf geeft leerlingen individueel instructie volgens hun weekplanning of in kleine groepjes, als leerlingen dezelfde leerbehoefte hebben. Hiervoor gebruiken ze erkende methodes, zowel op papier en digitaal. Natuurlijk is er tussendoor tijd om te spelen (binnen en buiten) en wat te eten.

Om 12.30 uur lunchen we met elkaar. Na de lunch is er tijd om te spelen en te ontspannen.

In de middag bieden wij themaonderwijs. We gebruiken hiervoor de methode Blink, maar de juffen denken daarbij regelmatig “out of the box”. Ze gebruiken de omgeving en de ideeën van de leerlingen om het thema echt te laten leven!

Minimaal 1 x per week staat er in de middag sport op het programma.

Om 15:00 uur sluiten we de schooldag af. Op woensdag is het een korte dag en eindigen wij om 12.30 uur.


Keurmerk & kwaliteit

De Basisschool van HIP is een reguliere particuliere basisschool. Wij vallen onder het toezicht van de Inspectie van het onderwijs. De inspectie heeft onze school meerdere malen bezocht en was zeer lovend over de organisatie en de kwaliteit van ons gepersonaliseerde onderwijs. Dit willen wij natuurlijk blijven waarborgen. Dit doen wij door een professionele en lerende organisatie in te richten. Dat betekent dat het team van de Basisschool van HIP zich blijft professionaliseren en dat wij ons onderwijs innovatief blijven ontwikkelen. 

Tarieven

Tarieven de Basisschool van HIP Klik hier

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van de Basisschool van HIP Klik hier voor de algemene voorwaarden

Contact

Contact opnemen met de Basisschool van HIP Bilthoven Contact
Informatie aanvragen
030 303 66 08
Open chat
Stel hier je vraag