Dyslexie

Wat is dyslexie?

Het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie beschrijft dyslexie als volgt: dyslexie betekent letterlijk beperkt (dys) lezen (lexis). Dyslexie is een specifieke leerstoornis die zich kenmerkt door een hardnekkig probleem in het aanleren van accuraat en vlot lezen en/of spellen op woordniveau.
Mensen die dyslectisch zijn, hebben meestal niet alleen een hardnekkig probleem met leren lezen, maar ook met spellen. Het lezen verloopt moeizaam omdat er geen goede koppeling wordt gemaakt tussen klanken en letters. Hierdoor hebben dyslectici moeite om een woord dat ze zien te verklanken en een woord dat ze horen goed op te schrijven. De letter-klankkoppeling komt niet voldoende tot stand en raakt niet goed geautomatiseerd.

Dyslexie levert veel problemen op met het leren van de meeste andere schoolvakken, omdat veel informatie schriftelijk wordt aangeboden en van leerlingen wordt verwacht dat zij hun werk ook op schrift aanleveren. Dyslexie staat los van intelligentie. Wel is de intelligentie van groot belang voor de manier waarop een kind met zijn/haar dyslexie omgaat en de mate waarin de dyslexie belemmerend is voor het verdere functioneren.

Dyslexie is gedeeltelijk erfelijk: vaak komt het bij meerdere leden van een gezin of familie voor. Maar het is ook mogelijk dat dyslexie voor het eerst voorkomt binnen een familie. Ongeveer 7 procent van de basisschoolleerlingen kampt met dyslexie en 3 tot 4 procent heeft een ernstige vorm van dyslexie.

Hoe houden wij op HIP rekening met dyslexie?

Bij HIP focussen wij ons op de leervoorkeuren van iedere leerling, iedere leerling kan namelijk leren op zijn/haar eigen manier. Wij passen onze begeleiding aan op de leervoorkeuren van iedere leerling. Kinderen met dyslexie hebben moeite met het leren via tekst. Wij kijken bij HIP naar andere mogelijkheden om informatie aan te bieden, denk bijvoorbeeld aan filmpjes / plaatjes / foto’s/ mindmaps (visueel) of geluidsfragmenten (auditief) om ervoor te zorgen dat ieder kind kan leren en informatie zo optimaal mogelijk kan opnemen en verwerken.

Informatie aanvragen
030 303 66 08
Open chat
Stel hier je vraag