VISIE HUISWERKINSTITUUT HIP

Het bereiken van goede schoolprestaties vereist voor sommige leerlingen nét dat beetje extra aandacht. Wij begrijpen dat en helpen u hier graag mee. Daarom staan wij leerlingen bij op alle facetten van hun schooltaken. Dat begint bij het inplannen van het huiswerk in ons leerlingvolgsysteem en eindigt bij het bespreken van de resultaten. Aan het begin van elke HIP-dag wordt de planning doorgenomen en worden er, waar nodig, prioriteiten gesteld. Wij beschouwen de prestaties van onze leerlingen bij HIP als een graadmeter voor de prestaties op school; leerlingen gaan pas naar huis wanneer zij al hun taken hebben voltooid en wij ervan overtuigd zijn dat zij alle stof beheersen.

Wij vinden het bovendien belangrijk dat leerlingen zelf wegwijs raken in hun schoolwerk. Daarom worden leerlingen actief betrokken bij het opstellen van planningen en maken we een gezonde verdeling tussen hetgeen zij bij HIP aan werken en wat zij thuis willen doen.

Het Nederlandse onderwijssysteem betreft een vrij universele aanpak, waarbij er slechts in beperkte mate rekening gehouden kan worden met individuele leerlingen. Bij HIP vinden wij het juist belangrijk om de begeleiding af te stemmen op de individuele leervoorkeuren van de leerling. Daarom integreren wij de resultaten van onze Peperklip-test voor leervoorkeuren in de dagelijkse begeleiding. Dit betekent bijvoorbeeld dat dat leerlingen die visueel zijn ingesteld aan de slag gaan met mindmaps, waar leerlingen, die de voorkeur hebben om samen te leren, de stof nadrukkelijk bespreken met een begeleider. Over begeleiders gesproken: bij HIP hanteren wij een verdeling van één begeleider per vier leerlingen.

Ten slotte zijn wij ervan overtuigd dat we leerlingen beter van dienst kunnen zijn wanneer we ouders en school betrekken bij het leerproces. Voor ouders bieden wij aan het einde van elke HIP-dag een terugkoppeling per e-mail en zijn er jaarlijks meerdere evaluatiegesprekken. Ook informeren wij doorgaans naar de schoolprestaties bij de mentoren en docenten van onze leerlingen en passen wij onze begeleiding aan op hun adviezen.

Informatie aanvragen
030 303 66 08
Open chat
Stel hier je vraag