Basisonderwijs

Ook in de zomer is HIP gewoon geopend! De zomervakantie is ideaal voor leerlingen die nog achterstanden hebben of graag hun basiskennis willen vergroten op specifieke vakken.

Wij hebben veel ervaring met het begeleiden van leerlingen met dyslexie, uiteraard houden we hier ook in de begeleiding rekening mee. We zien vaak dat het goed helpt bij deze leerlingen meer beeldend te leren en bijvoorbeeld met mind-maps te werken, maar ook teksten op een juiste manier te ontleden. We hebben alle kennis in huis en begeleiding onze leerlingen hier dan ook zorgvuldig in.

[Tekst Eva]

Bij HIP Diagnostiek en Advies kunnen leerlingen met behulp van een Cogmed Werkgeheugentraining het bereik van hun werkgeheugen vergroten. De training is bewezen effectief gebleken bij kinderen met ADHD (met en zonder medicatie). Mocht u twijfelen, dan kunnen we samen met u bepalen of dit een passend programma is voor uw kind.

Tijdens de faalangsttraining wordt een kind geleerd de negatieve gedachten over een bepaalde taak om te zetten naar positieve gedachten. Op deze manier kan de angst weggenomen worden voor bijvoorbeeld een toets of een spreekbeurt.

Om goed aan te sluiten bij de behoeften van ieder kind, wordt de training bij HIP in een 1-op-1 situatie gegeven. Oefenen en herhalen staan centraal bij de training; zo raken de leerlingen vertrouwd met de vraagstelling van de Cito-toets. Daarbij krijgen de leerlingen uiteraard veel ruimte om vragen te stellen.

Sommige kinderen komen niet goed mee met de rest van de klas, door bijvoorbeeld een gedragsprobleem. Andere kinderen gaan juist veel sneller dan hun klasgenoten en voelen zich te weinig uitgedaagd. In beide gevallen kan remedial teaching, deskundige didactische of pedagogische ondersteuning, een oplossing zijn.


Voortgezet onderwijs

Ook in de zomer is HIP gewoon geopend! De zomervakantie is ideaal voor leerlingen die nog achterstanden hebben of graag hun basiskennis willen vergroten op specifieke vakken.

Wij hebben veel ervaring met het begeleiden van leerlingen met dyslexie, uiteraard houden we hier ook in de begeleiding rekening mee. We zien vaak dat het goed helpt bij deze leerlingen meer beeldend te leren en bijvoorbeeld met mind-maps te werken, maar ook teksten op een juiste manier te ontleden. We hebben alle kennis in huis en begeleiding onze leerlingen hier dan ook zorgvuldig in.

In het Nederlandse onderwijssysteem gelden basiseisen voor het reken- en taalniveau van leerlingen op een bepaald moment in hun opleiding. Die basiseisen – referentieniveaus – zijn vastgesteld door de rijksoverheid. Om goed te kunnen functioneren in de samenleving heeft een mens een taal- en rekenniveau van 2F nodig.

Bij HIP kunnen leerlingen begeleid worden bij het rekenen.. In zes sessies van anderhalf uur komen alle onderdelen van de rekenen 2F of 3F langs en wordt er geoefend met onder andere breuken en verhaaltjessommen.

Jongerencoaching is er voor elke jongere (in de leeftijd van 13-18 jaar) die op zoek is naar een luisterend oor of die met iemand op zoek wil gaan naar oplossingen voor zijn of haar probleem. Het is belangrijk dat de jongere zelf een hulpvraag heeft en hier graag, met behulp van een coach mee aan de slag wilt gaan.

In de puberteit gebeurt er ontzettend veel. Kinderen maken zich los van hun ouders en richten zich steeds meer op hun leeftijdsgenoten. Er moeten keuzes gemaakt worden, er wordt meer van ze verwacht en ze krijgen te maken met grote veranderingen (lichamelijk, geestelijk en in hun omgeving). Dit is niet altijd even makkelijk!

Wanneer naar een coach (enkele voorbeelden):

  • Sociale problemen (je anders voelen, gepest worden)
  • Scheiding van ouders
  • Verdriet en somberheid
  • Bij de overstap naar een nieuwe school/studie
  • Voor het krijgen van ritme en structuur in het leven
  • Op zoek naar je eigen identiteit (wie ben ik, wat wil ik)
  • Spijbelen
  • AD(H)D, Autisme spectrum stoornissen

Jongerencoaching begint met een intakegesprek met de ouders en de jongere (dit mag ook apart wanneer dit gewenst is). Daarna komt de jongere, meestal 1 keer per week, alleen naar de coach.

Sommige leerlingen vinden het lastig een vervolgopleiding te kiezen die bij hen past. Ze weten niet goed wat ze willen of vinden het moeilijk om te kiezen. Weten wat je wilt, geeft duidelijkheid en rust. Bovendien kan het een extra motivatie zijn om te leren en goed te scoren bij het eindexamen. Wij helpen leerlingen graag bij het maken van een goede studiekeuze.

Ondersteuning op het gebied van studievaardigheden waarbij aandacht is voor het maken van een juiste planning, studie-methodiek, werkhouding, voorbereidingen en het maken van goede samenvattingen. De begeleiding is 1 op 1.

Geleidelijk toewerken naar SE’s en het CSE of juist een intensieve eindexamentraining in de periode vlak voor het CSE?
Elke leerling heeft behoefte aan een andere voorbereiding in dit bijzondere schooljaar.

De overgang van groep 8 naar de middelbare school is voor iedere leerling een spannend moment. Op de nieuwe school gaat alles ineens anders.

Je krijgt nieuwe vakken, de leraren geven op een andere manier les, er worden meer en andere dingen van je verwacht. Met de juiste begeleiding vinden brugklassers snel hun weg op hun nieuwe school.


MBO / HBO / WO

In het Nederlandse onderwijssysteem gelden basiseisen voor het reken- en taalniveau van leerlingen op een bepaald moment in hun opleiding. Die basiseisen – referentieniveaus – zijn vastgesteld door de rijksoverheid. Om goed te kunnen functioneren in de samenleving heeft een mens een taal- en rekenniveau van 2F nodig.

Iedereen die een mbo, hbo, wo-opleiding doet, komt het vanzelf een keer tegen: het moment dat je een essay, onderzoeksverslag of scriptie moet schrijven. En sommige studenten zien daar als een berg tegenop. Dat hoeft niet: met de nodige oefening en handige tips kan iedereen een goed gestructureerde tekst leren schrijven.

Wij bieden hulp aan studenten die de voorbereiding en het schrijven van hun scriptie als een onoverzichtelijk project ervaren. Bij HIP helpen we je bij de planning, de vraagstelling, de onderzoeksopzet en -uitvoering en het schrijven. Zo komt er structuur in het project en werk je zonder paniek naar de deadline toe. Overigens helpen we je ook graag als je op eigen gelegenheid best een zeven zou kunnen halen, maar streeft naar een acht of een negen.

De overgang van de middelbare school naar een vervolgopleiding is niet voor iedereen even gemakkelijk. Sommige studenten moeten nog werken aan studievaardigheden, anderen kunnen maar moeilijk nee zeggen tegen alle gezellige lol van het studentenleven. Met gerichte begeleiding in de vorm van studiecoaching of studiebegeleiding blijven ze op het juiste spoor.

Contact?

Neem contact op Klik hier
Informatie aanvragen
030 303 66 08
Open chat
Stel hier je vraag