Onderwijs is vaak gericht op de gemiddelde leerling. De gemiddelde leerling die de stof na twee keer uitleggen begrijpt. De leerlingen die de stof al beheersen én de leerlingen die de stof nog niet beheersen, worden in dit geval niet voorzien in hun leerbehoefte.

Op De School van HIP geven we individueel onderwijs, waarbij er geen gemiddelde leerlingen bestaan. Iedere leerling heeft zijn eigen leerbehoefte, zijn eigen werktempo en zijn eigen niveau per vak.

Het beste uit jezelf!

DE DOCENT

De docenten geven onze leerlingen in de basis individueel les. Ze hoeven tijdens deze lessen geen rekening te houden met de leerbehoefte van klasgenoten en dat maakt deze lessen efficiënt en effectief. De leerstof beklijft sneller als het wordt aangeboden op een manier die bij de leerling past.

Bovendien wordt het tijdens de individuele lessen gauw duidelijk als een leerling de stof nog niet helemaal beheerst. Hier kan direct actie op ondernomen worden door extra oefening, herhaling of een andere aanpak voor het uitleggen van de stof.

De leerstof wordt getoetst om de leerlingen en de docenten een goed beeld te geven van de voortgang en ontwikkeling van de leerling. Dit kan door middel van proefwerken, SO’s, mondelinge overhoringen, maar ook door werkstukken, praktische opdrachten en presentaties.

Meer dan lessen alleen!

HET TEAM

Naast de docenten werken er op De School van HIP orthopedagogen, huiswerkbegeleiders, hoogbegaafdheidsspecialisten en heeft iedere locatie een nauw betrokken locatiedirecteur.

De locatiedirecteur is het aanspreekpunt voor zowel docenten, als ouders, als leerlingen. De locatiedirecteur overziet het geheel en wordt betrokken bij het leerproces van de leerlingen.

De huiswerkbegeleiders begeleiden de leerlingen na de lunch bij het maken van hun maakwerk en het leren van hun leerwerk. Zij hebben korte lijnen met de docenten, zodat iedereen op de hoogte is van elkaars werk met de leerlingen.

De orthopedagogen en hoogbegaafdheidsspecialisten worden ingeschakeld waar nodig. Dit kunnen coachingsgesprekken zijn, maar ook advies en begeleiding bij leerlingen met extra leerbehoeftes.

Informatie aanvragen
030 303 66 08
Open chat
Stel hier je vraag