VISIE HUISWERKINSTITUUT HIP

Het bereiken van goede schoolprestaties vereist voor sommige leerlingen nét dat beetje extra aandacht. Wij begrijpen dat en helpen u hier graag mee. Daarom staan wij leerlingen bij op alle facetten van hun schooltaken. Dat begint bij het inplannen van het huiswerk in ons leerlingvolgsysteem en eindigt bij het bespreken van de resultaten. Aan het begin van elke HIP-dag wordt de planning doorgenomen en worden er, waar nodig, prioriteiten gesteld. Wij beschouwen de prestaties van onze leerlingen bij HIP als een graadmeter voor de prestaties op school; leerlingen gaan pas naar huis wanneer zij al hun taken hebben voltooid en wij ervan overtuigd zijn dat zij alle stof beheersen.

Wij vinden het bovendien belangrijk dat leerlingen zelf wegwijs raken in hun schoolwerk. Daarom worden leerlingen actief betrokken bij het opstellen van planningen en maken we een gezonde verdeling tussen hetgeen zij bij HIP aan werken en wat zij thuis willen doen.

Het Nederlandse onderwijssysteem betreft een vrij universele aanpak, waarbij er slechts in beperkte mate rekening gehouden kan worden met individuele leerlingen. Bij HIP vinden wij het juist belangrijk om de begeleiding af te stemmen op de individuele leervoorkeuren van de leerling. Daarom integreren wij de resultaten van onze Peperklip-test voor leervoorkeuren in de dagelijkse begeleiding. Dit betekent bijvoorbeeld dat dat leerlingen die visueel zijn ingesteld aan de slag gaan met mindmaps, waar leerlingen, die de voorkeur hebben om samen te leren, de stof nadrukkelijk bespreken met een begeleider. Over begeleiders gesproken: bij HIP hanteren wij een verdeling van één begeleider per vier leerlingen.

Ten slotte zijn wij ervan overtuigd dat we leerlingen beter van dienst kunnen zijn wanneer we ouders en school betrekken bij het leerproces. Voor ouders bieden wij aan het einde van elke HIP-dag een terugkoppeling per e-mail en zijn er jaarlijks meerdere evaluatiegesprekken. Ook informeren wij doorgaans naar de schoolprestaties bij de mentoren en docenten van onze leerlingen en passen wij onze begeleiding aan op hun adviezen.

VISIE BASISSCHOOL VAN HIP

Het leerproces wint aan kwaliteit als de leerling samen met de leerkracht zijn doelen kan bepalen en daar telkens op leert bij te sturen. Dit wordt vastgelegd in een persoonlijk portfolio. De groei van elke leerling wordt gestimuleerd door de positieve feedback, regelmatige evaluaties en coaching in de klas. Op deze manier stimuleren wij onze leerlingen om telkens de lat iets hoger voor zichzelf te leggen.

We zijn er sterk van overtuigd dat je in de maatschappij van vandaag en morgen niet in je eentje aan de slag kunt. We zien samenwerken als één van de belangrijkste vaardigheden die we onze leerlingen kunnen leren op school. Door jaar- en niveau-overschrijdend te werken, ontstaat er een mooie diversiteit in de groep, wat de samenwerking verrijkt. De verschillen tussen leerlingen mogen er zijn en hebben een meerwaarde. Leren van elkaar is daar onlosmakelijk mee verbonden. Hierdoor kan iedereen zijn talenten ontdekken en zich optimaal ontwikkelen.

Op een zinvolle manier leren gaat het best in kleine groepen van diverse niveaus en in een levensechte context. We werken daarbij vakdoorbrekend door in de middagen projectmatig/thema onderwijs aan te bieden. 

Op die manier kunnen we op een gestructureerde wijze resultaat en groei bereiken. Hierdoor kunnen leerlingen een passende studiekeuze maken vanuit eigen sterktes, interesses en ambities.

Ons uitgangspunt is dat alle leerlingen een eigen leerbehoefte hebben, waar aandacht voor moet zijn en hulp voor aangeboden moet worden. 

ONDERWIJSKUNDIGE VISIE EN BELEID

Onze missie, visie en waarden zijn de kapstok waaraan we ons handelen telkens weer toetsen. Zij geven richting aan onze onderwijsinstelling. Onze missie moet zichtbaar zijn, voelbaar zijn, weerklinken in ons onderwijs en in onze wijze van werken.

WAAR STAAT DE BASISSCHOOL VAN HIP VOOR?

 • spelenderwijs en thematisch onderwijs
 • een persoonlijk portfolio voor elke leerling
 • gebruik van erkende leermethoden (boek en digitaal)
 • kleine groepen
 • begeleiding op maat en coaching in de klas
 • doel- en resultaatgericht onderwijs

Op de Basisschool van HIP werken we niet in jaargroepen, want een leerling die uitstekend kan rekenen kan en mag rekenen op zijn/haar eigen niveau. Een leerling die hoogbegaafd is kan compact en versneld door de lesstof gaan. Een leerling die een vak nog niet zo makkelijk vindt kan op zijn eigen tempo door de stof. Voor elke leerling wordt gekeken op welke wijze de leerling het liefste leert.
Met deze voorkeuren wordt rekening gehouden bij het leerproces.

VISIE SCHOOL VAN HIP

We zijn er sterk van overtuigd dat je in de maatschappij van vandaag en morgen niet in je eentje aan de slag kunt. We zien samenwerken als één van de belangrijkste vaardigheden die we onze leerlingen kunnen leren op school. Door jaar- en niveau-overschrijdend te werken, ontstaat er een mooie diversiteit in de groep, wat de samenwerking verrijkt. De verschillen tussen leerlingen mogen er zijn en hebben een meerwaarde. Leren van elkaar is daar onlosmakelijk mee verbonden. Hierdoor kan iedereen zijn talenten ontdekken en zich optimaal ontwikkelen.

Op de School van HIP kan het kind voortgezet onderwijs volgen op alle niveaus en in elk leerjaar. Wij werken niet met leerjaren, maar maken voor onze leerlingen een individueel leerplan. Dit betekent dus onze leerlingen in bepaalde vakken zou kunnen versnellen en dus versneld examen kunnen doen. Hierdoor ontstaat er ruimte voor andere vakken waar extra tijd of begeleiding voor nodig is.

Op die manier kunnen we op een gestructureerde wijze resultaat en groei bereiken. Hierdoor kunnen leerlingen een passende studiekeuze maken vanuit eigen sterktes, interesses en ambities.

Ons uitgangspunt is dat alle leerlingen een eigen leerbehoefte hebben, waar aandacht voor moet zijn en hulp voor aangeboden moet worden. 

ONDERWIJSKUNDIGE VISIE EN BELEID

Onze missie, visie en waarden zijn de kapstok waaraan we ons handelen telkens weer toetsen. Zij geven richting aan onze onderwijsinstelling. Onze missie moet zichtbaar zijn, voelbaar zijn, weerklinken in ons onderwijs en in onze wijze van werken.

WAAR STAAT DE SCHOOL VAN HIP VOOR?

 • onderwijs van vmbo tl t/m gymnasium en van brugklas t/m eindexamen
 • een eigen leerplan voor elke leerling
 • onderwijs door middel van theorie en toepassing in de praktijk
 • werkruimtes met kleine groepen
 • individuele lessen en instructies, aangevuld met groepslessen
 • eindexamen op je eigen moment en op je eigen niveau
 • begeleiding op maat
 • doel- en resultaatgericht onderwijs

Op de School van HIP werken we niet in leerjaren, want een leerling die uitstekend is in wiskunde kan en mag dit vak volgen op zijn/haar eigen niveau. Een leerling die hoogbegaafd is kan compact en versneld door de lesstof gaan. Een leerling die een vak nog niet zo makkelijk vindt kan op zijn eigen tempo door de stof. Voor elke leerling wordt gekeken op welke wijze de leerling het liefste leert. Met deze voorkeuren wordt rekening gehouden bij het leerproces. 

 

Informatie aanvragen
030 303 66 08
Open chat
Stel hier je vraag