Ontdek jouw leertalent!

Wij vinden dat ieder kind het verdient om te weten wat zijn of haar leertalent is.
Hoe fijn is het als je weet welke manieren van leren bij jou passen. Scholen en huiswerkinstituten kunnen hun leerlingen met de Peperklip nog meer op maat begeleiden.

Wij hebben de Peperklip geschreven en ontworpen, omdat wij geloven dat ieder mens zijn of
haar eigen leervoorkeuren heeft. Iedereen kan leren, maar wel op zijn of haar eigen manier.
Als je je bewust bent van jouw leervoorkeuren kan leren weer leuk worden. Het gaat dus om
het ontdekken van jouw leertalent!

De Peperklip doet dit op een zestal gebieden:
– Tekstueel: alle informatie die via tekst aangeboden wordt.
– Visueel: alle informatie die via beelden aangeboden wordt.
– Auditief: alle informatie die via geluid aangeboden wordt.
– Planningsbehoefte: welke mate van structuur heeft een leerling nodig.
– Bewegingsbehoefte: welke mate van beweging heeft een leerling nodig.
– Samen leren: welke mate van samen leren heeft een leerling nodig.

Bekijk hier de demo!

Uitleg interpretaties scores Peperklip

In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe de scores van de Peperklip geïnterpreteerd moeten
worden. Iedere leervoorkeur heeft 20 stellingen en er kan dus maximaal 20 keer voor een
leervoorkeur gekozen worden. Het diagram geeft de scores weer in punten.
0 – 5 punten Laag
6 – 10 punten Laag Gemiddeld
11 – 15 punten Hoog Gemiddeld
16 – 20 punten Hoog

De leerling in bovenstaand voorbeeld heeft de volgende scores:

Leervoorkeur Score Interpretatie
– Tekstueel 7 punten Laag gemiddeld
– Visueel 14 punten Hoog gemiddeld
– Auditief 10 punten Laag gemiddeld
– Planningsbehoefte 7 punten Laag gemiddeld
– Bewegingsbehoefte 6 punten Laag gemiddeld
– Samen leren 16 punten Hoog

Online

Een school of huiswerkinstituut met een account kan de Peperklip altijd en overal afnemen. Je logt in op jouw persoonlijke pagina voorzien van jouw eigen logo. Je kunt altijd alle scores inzien van leerlingen die de Peperklip al gemaakt hebben.

Voorzieningen

Aan het afnemen van de Peperklip zijn geen hoge opleidingskosten verbonden. Bij een account krijg je een uitgebreide handleiding en toegang tot de helpdesk. Afgenomen Peperklips worden aan het einde van de maand gefactureerd.

Persoonlijk

Iedere leerling die de Peperklip maakt krijgt een diagram met zijn of haar scores. Dit diagram wordt ondersteund door een persoonlijk advies. Zo weet je niet alleen wat jouw leertalenten zijn, maar kan je er ook praktisch mee aan de slag!

#HIPHELPT

Met de inzichten die de Peperklip geeft, kunnen we meteen aan de slag. Dat vind ik voor kinderen die bij ons op huiswerkbegeleiding zitten het belangrijkste voordeel: ze krijgen niet alleen inzicht in hun leertalent, maar gaan dat ook meteen gebruiken. Het voordeel voor ons als begeleiders is dat we ieder kind op hun individuele talent kunnen aanspreken; de Peperklip maakt begeleiding op maat heel concreet.

Anna Roelofsz (Voormalig locatiedirecteur), HIP Utrecht-Oost
Informatie aanvragen
030 303 66 08
Open chat
Stel hier je vraag