Ontdek jouw leertalent!

Elk kind is uniek, ook als het gaat om leren! Wij vinden dat ieder kind het verdient om te weten wat zijn of haar leertalent is. Op de HIP Campus weten we al heel lang dat ieder kind zijn of haar eigen talenten heeft. Hoe fijn is het om te weten wat je leertalent is, want dan weet je ook welke manieren van leren bij je passen. Wij kunnen op onze scholen en huiswerkinstituten met de Peperklip nog meer op maat begeleiden.

De HIP CAMPUS heeft de Peperklip geschreven en ontworpen met  een deskundig team van onderwijsspecialisten en orthopedagogen. Met behulp van de Peperklip worden de leervoorkeuren van de leerling duidelijk in kaart gebracht en kunnen we direct aan de slag. Met die kennis kan leren weer leuk worden voor iedereen. Iedereen kan leren, maar wel op zijn of haar eigen manier.

De Peperklip doet dit op een zestal gebieden:

  • Tekstueel: alle informatie die via tekst aangeboden wordt.
  • Visueel: alle informatie die via beelden aangeboden wordt.
  • Auditief: alle informatie die via geluid aangeboden wordt.
  • Planningsbehoefte: welke mate van structuur heeft een leerling nodig.
  • Bewegingsbehoefte: welke mate van beweging heeft een leerling nodig.
  • Samen leren: welke mate van samen leren heeft een leerling nodig.

Iedere leerling bij wie de Peperklip wordt afgenomen, ontvangt een overzichtelijk diagram met zijn of haar scores. Dit diagram wordt aangevuld met een persoonlijk advies. Zo weet je niet alleen wat je talenten zijn, maar kun je er ook praktisch mee aan slag!

Bekijk hier de demo!

Uitleg interpretaties scores Peperklip

In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe de scores van de Peperklip geïnterpreteerd moeten
worden. Iedere leervoorkeur heeft 20 stellingen en er kan dus maximaal 20 keer voor een
leervoorkeur gekozen worden. Het diagram geeft de scores weer in punten.
0 – 5 punten Laag
6 – 10 punten Laag Gemiddeld
11 – 15 punten Hoog Gemiddeld
16 – 20 punten Hoog

De leerling in bovenstaand voorbeeld heeft de volgende scores:

Leervoorkeur Score Interpretatie
– Tekstueel 7 punten Laag gemiddeld
– Visueel 14 punten Hoog gemiddeld
– Auditief 10 punten Laag gemiddeld
– Planningsbehoefte 7 punten Laag gemiddeld
– Bewegingsbehoefte 6 punten Laag gemiddeld
– Samen leren 16 punten Hoog

#HIPHELPT

Met de inzichten die de Peperklip geeft, kunnen we meteen aan de slag. Dat vind ik voor kinderen die bij ons op huiswerkbegeleiding zitten het belangrijkste voordeel: ze krijgen niet alleen inzicht in hun leertalent, maar gaan dat ook meteen gebruiken. Het voordeel voor ons als begeleiders is dat we ieder kind op hun individuele talent kunnen aanspreken; de Peperklip maakt begeleiding op maat heel concreet.

Anna Roelofsz (Voormalig locatiedirecteur), HIP Utrecht-Oost
Informatie aanvragen
030 303 66 08
Open chat
Stel hier je vraag