Zomerschool

ZOMERSCHOOL IS HIP!

Nu de leerlingen van de Middelbare School ook weer naar school gaan per 2 juni, zullen veel ouders en scholen al na gaan denken over hoe de achterstanden in de afgelopen weken ingehaald kunnen worden. De Zomerschool is hier een fantastisch initiatief voor dat we in de zomervakantie voor uw school volledig uit kunnen voeren. De Zomerschool vindt plaats in de eerste twee weken of de laatste twee weken van de zomervakantie. Het is aan te raden de Zomerschool te organiseren op uw eigen school, maar Instituut HIP heeft meerdere panden tot haar beschikking waar de leerlingen ook veilig en rustig aan de slag kunnen.

HIP ORGANISEERT DE ZOMERSCHOOL VOOR U

Voor de Zomerschool moet er praktisch veel geregeld worden en de ervaring is dat het prettig is voor een school om dit uit handen te geven. U kunt erop vertrouwen dat Instituut HIP, met jarenlange ervaring in het organiseren van Lente -en Zomerscholen en onze dagelijkse bezigheid met het geven van huiswerkbegeleiding en bijlessen, de complete organisatie van de Zomerschool professioneel aanpakt. Bij instituut HIP is een leerlinggerichte en positieve, gezellige sfeer één van de speerpunten. Dit zal ook in de zomerschool naar voren komen.

 

HIP NEEMT WERK UIT HANDEN VAN DE LEERKRACHTEN

Er wordt best wat gevraagd van de docenten met betrekking tot het bepalen van de te leren stof en het maken van een goede eindtoets inclusief uitwerkingen en normering. Bovendien kan het docenten tegenstaan om in de vakantie extra werk te moeten doen. Bij uitvoering door Instituut HIP kunnen wij dit extra werk minimaliseren: 

  • Door een duidelijke planning te maken en veel werk voor de school uit handen te nemen.
  • De volledige praktische uitvoering van de zomerschool op ons te nemen.
  • Dagelijks zijn er verschillende begeleiders aanwezig, Een begeleider is maximaal voor 5 leerlingen verantwoordelijk. 
  • De begeleider zorgt ervoor dat de voorwaarden waaronder de leerling goed kan werken aanwezig zijn en houdt nauwgezet samen met de leerling de planning en de vorderingen bij. 
  • Middels ons online planningssysteem, ook inzichtelijk voor de ouders, sturen wij de ouders elke dag een verslag over de vorderingen en bijzonderheden van die dag. 
  • Graag organiseert Instituut HIP ook een informatiebijeenkomst voorafgaand aan de Zomerweek, zowel voor de docenten als ouders, voor u.

HOE ZIET EEN HIPDAG OP DE ZOMERSCHOOL ERUIT?

De zomerschool is dagelijks van 10.00 uur tot 15.15 uur:

  • 10.00 uur: Aanvang van de dag. In HOMi wordt iedere leerling ingecheckt bij binnenkomst. Per leerling liggen de programma’s voor de dag uitgeprint klaar.
  • 12.15 uur: Gezamenlijke lunch, verzorgd door HIP. Bij voorkeur even naar buiten. De leerlingen zijn niet vrij om weg te gaan, zij blijven onder supervisie van HIP, ongeacht de leeftijd. 
  • 13.00 uur: Voortzetting van het programma. 
  • 15.15 uur: Afronding waarbij per leerling de vorderingen worden doorgenomen en een verslag naar de ouders wordt gestuurd.
Informatie aanvragen
030 303 66 08
Open chat
Stel hier je vraag