BEN JIJ HIP?

Op de School van HIP geven we gepersonaliseerd les en dat betekent vooral dat we rekening houden met jouw profiel.

Onder jouw profiel verstaan we jouw leervoorkeuren, jouw werktempo, jouw niveau en jouw talenten.

JOUW LEERVOORKEUREN

Op de School van HIP werken we met de Peperklip. De Peperklip inventariseert jouw leervoorkeuren en dat gebeurt door het invullen van een online vragenlijst. Jouw leervoorkeuren geven onze docenten houvast voor het lesgeven. Als jij visueel en auditief leert, zullen filmpjes en documentaires onderdeel zijn van jouw lesplan. Als jij hoog scoort op planning, dan zullen de docenten de opdrachten en de toetsen stap voor stap met jou doorspreken. En als jij hoog scoort op beweging, dan zorgen we dat je tussendoor voldoende ruimte en tijd krijgt om te bewegen. Zo zet je je hersenen weer aan het werk.

JOUW WERKTEMPO, JOUW NIVEAU EN JOUW TALENTEN

Iedere leerling heeft een ander werktempo en daar houden we op onze school rekening mee. Jij krijgt namelijk individueel les of in hele kleine groepjes. Je hoeft je dus geen zorgen te maken wanneer je iets niet na één of twee keer begrijpt, maar andersom geldt hetzelfde. Als je iets na één keer al wel begrijpt, dan kan jij verder met de stof of laten zien dat je het beheerst.
Na iedere instructie wordt jouw weekplanner verder aan- en ingevuld. Je spreekt met jouw docent af wat je voor die week gaat maken en de docent noteert in jouw planning wat jullie gedaan hebben tijdens de les. In de middag gaat de huiswerkbegeleiding met jou door jouw maak- en leerwerk. Ook de huiswerkbegeleiders tekenen dit af in de planning, zodat de docent weer kan zien wat goed gegaan is en wat nog herhaling nodig heeft.

Als je over het algemeen op havo-niveau werkt, maar je hebt een voorsprong voor een vak als Engels, dan kan je Engels op vwo-niveau volgen. We vinden het alleen maar fijn als je kunt laten zien wat je in je mars hebt!
Omdat jij jouw eigen onderwijsprogramma volgt, kan je niet blijven zitten op de School van HIP. Je kunt het volgende schooljaar verdergaan waar je gebleven bent. Ben je blijven zitten op je vorige school? Dan kan je op De School van HIP ook weer starten waar je geëindigd bent.

Naast de individuele lessen en instructies worden er groepslessen en workshops gegeven. Deze groepslessen kunnen gaan over vakinhoudelijke stof, zoals fotosynthese (biologie), prijselasticiteit (economie) of de werkwoordstijden (Engels). Ook geven we workshops over onderwerpen die jullie interessant vinden! Fotografie, gamen, programmeren, robotica, blockchain, goede doelen, zelfstandig ondernemen, sporten en ga zo maar door!

WORD DE BESTE VERSIE VAN JEZELF!

Informatie aanvragen
030 303 66 08
Open chat
Stel hier je vraag